Energy Studio

Novinky

Pozor!!!!!

 

Jógová terapie - pripravujeme na Slovensku jar 2017  viď. v špeciálne semináre

80 hodinový kurz Inštruktor jogy - špecializácie powerjoga aj hathajoga otvárame 10.9.2016 v Piešťanoch, prihlášky a informácie na email: powerjogask@gmail.com

Nové termíny kurzov inštruktor powerjogy, hathajogy jeseň 2016 !!!!

 V Septembri 2016 otvárame kurz Inštruktor powerjogy a hathajogy 1. stupňa v rozsahu 80 hodín výuky.

Prihlášky na : powerjogask@gmail.com

Športový odborník - tréner podľa nového zákona o športe č. 440/2015 Z. z.

ZMENY v oblasti živnostenského oprávnenia odborníkov v športe !!!

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa novely zákona o športe - ZMENY !!!!

info na:

www.ucps.sk

Často kladené otázky (FAQ) - športovec / klub

- športoví odborníci

 

 

 Powerjoga Akadémia Slovensko - Vaše vzdelávacie centrum akreditované MŠSR  

Powerjoga Akadémia Slovensko organizuje dva zakladné 80 hodinové kurzy:instruktor powerjogy a instruktor hathajogy.

Umenie predávať informácie prirodzeným a motivačným spôsobom je základnou zručnosťou každého inštruktora. Vedieť zaobchádzať so znalosťami a praktickými zručnosťami v kontexte zdravého životného štýlu s cieľom predchádzať civilizačným ochoreniam je sekundárnym znakom všetkých absolventov našich vzdelávacích programov. Powerjoga Akadémia Slovensko je tým pravým miestom pre jogu!Základné kurzy

  • Inštruktor jogy - špecializácia  hathajoga I. stupňa (rozsah  prípravy 80-100 hodín)
  • Inštruktor jogy - špecializácia  powerjoga I. stupňa (rozsah  prípravy 80-100 hodín) 

Špeciálné semináre

  • Jogová prax
  • Vinyasa joga
  • Detska joga

Powerjoga

Inštruktor jogy - špecializácia  powerjoga I. stupňa -  rozsah  prípravy 80 hodín

Získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent  I. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti telovýchovného smeru joga - špecializácia powerjoga, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu a cvičebné jednotky na úrovni športu pre všetkých, so záujemcami všetkých vekových kategórii. Rozsah prípravy je minimálne 50 hodín maximálne 100 hodín v rámci intenzívneho pobytového sústredenia, či v rámci predĺženého víkendu.

Rozhodnutie o akreditácii, číslo protokolu :2013-7483/288896:7-10

Hathajoga

Inštruktor jogy - špecializácia  hathajoga I. stupňa -  rozsah  prípravy 80 hodín

Získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EÚ. Absolvent  I. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti telovýchovného smeru joga - špecializácia hathajoga, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu a cvičebné jednotky na úrovni športu pre všetkých, so záujemcami všetkých vekových kategórii. Rozsah prípravy je minimálne 50 hodín maximálne 100 hodín v rámci intenzívneho pobytového sústredenia, či v rámci predĺženého víkendu. 

Rozhodnutie o akreditácii, číslo protokolu :2013-7483/288896:6-10

Joga Virtual

JOGA VIRTUAL - Váš on-line domáci jogový guru!

1-15731891

Cvičte kdekoľvek a kedkoľvek s JOGAVIRTUAL.CZ

 

Joga Dnes

Časopis Joga dnes  - časopis plný jogy, zdravia, relaxácie a kondície.

titul OK

Předplatné pro SLOVENSKO ZDE!

 

Novinky e-mailem