Energy Studio

Organizačné pokyny ( obchodné podmienky)

 1. Prihlášky zasielajte spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení. Vaša účasť na akcii bude     zaregistrovaná iba na základe platby.
 2. Prihlášky zasielajte najneskôr 21 dní pred dňom konania akcie.
 3. V prípade obsadenia akcie Vám bude zaslaná späť Vaša prihláška a platba, spolu s návrhom náhradného termínu.
 4. Platba na mieste je možná, ale v prípade obsadenia akcie majú prednosť platby uhradené vopred. Platba na mieste je finančne znevýhodnená.
 5. Potvrdené prihlášky nezasielame späť.

Spôsob platby

 1. Prevodovým príkazom na účet: s uvedením príslušného variabilného symbolu VS.         

Storno podmienky

 • Pri stornovaní účasti na akcii účtujeme storno poplatok , ak nie je neúčasť oznámená najneskôr 14 dní vopred.
  Storno podmienky a poplatky:
 • pri nahlásení náhradníka storno poplatky neúčtujeme
 • pri stornovaní účasti na akcii (vrátení platby) Vám budeme účtovať :
  - 10% manipulačný poplatok pri odhlásení sa z akcie viac ako 15 dní
  - 50% z ceny pri odhlásení sa z akcie od 5 do 15 dní pred začiatkom akcie
  - 70% z ceny pri odhlásení sa z akcie 4 dni a menej pred začiatkom akcie
  - 100% z ceny pri odhlásení sa v deň začiatku akcie alebo až po začatí akcie
 • pri zaplatení 1.splátky (zálohy) a odhlásení sa z akcie - storno poplatky (%) účtujeme z celej sumy 


Novinky e-mailem