Energy Studio

Inštruktor  jogy 150 hodinový program

Akadémia Powerjogy Slovensko od roku 2009 poskytovala vzdelávací program Inštruktor powerjogy a Inštruktor hathajogy - ktoré mali akreditáciu MŠ SR. Hlavným lektorom a garantom odborných predmetov sa stal Václav Krejčík, majiteľ českej Poweryoga Akademie CZ. Učiteľ, ktorý sa sám neustále vzdeláva vo svojom odbore a pracuje na svojom profesionálnom raste. Píše, učí, publikuje, cestuje, vzdeláva sa neustále. Od roku 2009 do roku 2016 sa vyškolilo mnoho lektorov, pre ktorých sa stalo učenie jogy zmyslom života a aj profesiou.

V roku 2015 na Slovensku prišlo k legislatívnym úpravám zákona o športe 440/2015, ktoré vylúčili akreditované vzdelávacie zariadenia z procesu vzdelávania na Slovensku.  Jediné inštitúcie, ktoré sú oprávnené vzdelávať " odborníka v športe" sú dané zákonom - školy vysoké, stredné, NŠC. Na základe týchto skutočností sa slovenská Powerjoga akadémia rozhodla ukončiť vzdelávanie inštruktorov ešte pred uplynutím platnosti akreditácíí (2018) a v spolupráci s českou Poweryoga Akademii bude spoluorganizátorom školení na Slovensku kurzov Instruktor jogy 150 hodín.

  • osvedčenie vydané v ČR je akceptované pre zápis do registra odborníkov v športe, ktorý je povinný a vyplýva zo zákona 440/2015 
  • osvedčenie vydané v ČR  je uznávané v rámci EU, je však iba na zamestnávateľovi, či osvedčenie uzná alebo nie.

 

NOVÝ SYSTÉM ŠKOLENIA INŠTRUKTOROV JOGY NA SLOVENSKU

BMAcademy s.r.o. v zastúpení Bc. Michaela Hluchová, sa rozhodla ukončiť vzdelávanie inštruktorv powerjogy a hathajogy na Slovensku v akreditovanom zariadení BMAcademy s.r.o vzhľadom ku vzniknutej situácii , ktorá nastala platnosťou nového zákona o športe 440, ktorý vzdelávanie odborníkov v športe (inštruktorov) určuje inak.(viď zákon 440/2015).

Školiť inštruktorov jogy budeme na Slovensku naďalej a to v spolupráci s Power Yoga Akademii s.r.o. 150 hodinový vzdelávací program - Instruktor jogy. Všetky informácie a pojyna nájdete na stránke www.poweryoga.cz  - kurzy , je tam vyčlenená sekcia pre SLOVENSKO. Kurzy sa budú konať naďalej v Piešťanoch.

Instruktor jógy - 150 hodin (akreditace MŠMT ČR) - více info a přihlášky ZDE

 

ZMENY v oblasti živnostenského oprávnenia odborníkov v športe!!!

Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Prijatím zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene výkonu činnosti športového odborníka. Do 31.12.2015 bola činnosť športového odborníka v zmysle zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní viazanou živnosťou. Od 01.01.2016 je činnosť športového odborníka inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu) a od 01.01.2017 je výkon činnosti športového odborníka vo vlastnom mene podnikaním.
 

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa novely zákona o športe - ZMENY !!!! info na: www.ucps.sk

Často kladené otázky (FAQ) - športovec / klub - športoví odborníci

Inštruktor jogy 150 hodín

Instruktor jógy 150 hodin - Slovensko

Jedinečný jógový koncept vzdělávání - propojení powerjógy a hathajógy.

Kurz akreditovaný MŠMT ČR.Číslo akreditace: č.j.: 024/2016-50, platnost 2.3.2019. Vydáno MŠMT ČR.

celý článek

Novinky e-mailem