Energy Studio

Ochrana osobných údajov:

Všetky údaje,  budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi. Objednávateľ týmto udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácii o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať. Súhlasím s použitím uvedených osobných údajov v rozsahu potrebnom na zabezpečenie všetkých náležitostí vyplývajúcich z mojej účasti na vzdelávacom kurze inštruktor joga - špecializácia powerjoga.Novinky e-mailem